”Klustret”

Katec bedriver nu en förstudie kallad ”klustret”, finansierad av Sörmlands Sparbank, med projektledare Sarah Pehrsdotter.

Förstudien syftar till att kartlägga behov, tillväxthinder och möjligheter hos ett urval av entreprenörer och företag i regionen. Vi har i första hand vänt oss till yngre, digitala bolag i tillväxtfas, som representerar ”de nya” näringslivet i Katrineholm. Vi har genomfört ett antal ”kaffe-samtal” där smarta människor bidragit med sina tankar och idéer.

Vår ansats har varit att utgå ifrån önskad framtidsvision –  vi är en attraktiv region som genererar många nya, innovativa företag genom att vara jämställda och integrerade och nyttja regionens kapacitet, kompetens och mångfald.

Senaste inläggen

Om Katec Sörmland

Katec – där idéer blir affärer
Fler och mer innovativa företag i Västra Sörmland är vårt mål och uppdrag.
Vi är ett utvecklingsbolag som ägs till 40% av Katrineholms Kommun och till 60% av näringslivet.

Senaste Inläggen

Registrera er för Vårt Nyhetsbrev

När du registrera dig för vårt nyhetsbrev…