Hållbarhet och leverantörssamarbete – 5 tips på hur man kan skapa effektiva samarbeten med leverantörer

Företag har en stor påverkan på samhället och miljön genom sina inköp av råvaror, material och tjänster. Leverantörer spelar en viktig roll i företagens hållbarhetsarbete, och det är därför viktigt att skapa effektiva samarbeten för att främja hållbarhet.

I denna artikel kommer vi att titta närmare på 5 tips på hur  man kan skapa effektiva samarbeten med leverantörer för att främja hållbarhet.

  1. Identifiera leverantörer med liknande värderingar

Företag bör identifiera leverantörer med liknande värderingar och som arbetar för hållbarhet. Detta kan innebära att välja leverantörer som har en hållbarhetspolicy eller certifieringar som visar att de tar ansvar för sin påverkan på samhället och miljön. Genom att välja leverantörer med liknande värderingar kan företag skapa en gemensam grund för samarbetet och arbeta tillsammans för att främja hållbarhet.

  1. Ställ krav på hållbarhet i upphandlingsprocessen

Företag kan också ställa krav på hållbarhet i upphandlingsprocessen. Detta kan inkludera krav på att leverantörer ska uppfylla vissa miljö- eller sociala standarder, använda förnybara energikällor eller minska avfallet. Genom att ställa krav på hållbarhet kan företag påverka leverantörerna att förbättra sin hållbarhetsprestation och bidra till en mer hållbar leverantörskedja.

  1. Samarbeta för att minska påverkan på miljön

Företag kan också samarbeta med leverantörer för att minska påverkan på miljön. Detta kan inkludera att välja leverantörer som använder miljövänliga material och transportmetoder, eller att samarbeta för att minska avfallet och öka återvinningen. Genom att arbeta tillsammans kan företag och leverantörer minska sin påverkan på miljön och skapa en hållbar leverantörskedja.

  1. Utveckla gemensamma hållbarhetsmål

Företag och leverantörer kan också utveckla gemensamma hållbarhetsmål och arbeta tillsammans för att uppnå dem. Detta kan inkludera att minska koldioxidutsläppen, minska avfallet eller öka återvinningen. Genom att utveckla gemensamma mål kan företag och leverantörer arbeta tillsammans för att skapa en mer hållbar leverantörskedja och bidra till en hållbar framtid.

  1. Utvärdera leverantörernas hållbarhetsprestation

Det är också viktigt att utvärdera leverantörernas hållbarhetsprestation regelbundet. Detta kan inkludera att använda verktyg för att mäta leverantörernas miljöpåverkan, sociala prestation och ekonomiska prestationer. Genom att utvärdera leverantörernas hållbarhetsprestation kan företag identifiera områden där de behöver förbättra och arbeta tillsammans med leverantörerna för att uppnå hållbarhetsmålen.

Slutsats

Hållbarhet och leverantörssamarbete är avgörande för att skapa en mer hållbar och inkluderande framtid. Företag har en viktig roll att spela i att främja hållbarhet genom att samarbeta med sina leverantörer för att minska påverkan på miljön och samhället.

Genom att identifiera leverantörer med liknande värderingar, ställa krav på hållbarhet i upphandlingsprocessen, samarbeta för att minska påverkan på miljön, utveckla gemensamma hållbarhetsmål och utvärdera leverantörernas hållbarhetsprestation kan företag skapa effektiva samarbeten med sina leverantörer och bidra till en mer hållbar leverantörskedja.

Senaste inläggen

Om Katec Sörmland

Katec – där idéer blir affärer
Fler och mer innovativa företag i Västra Sörmland är vårt mål och uppdrag.
Vi är ett utvecklingsbolag som ägs till 40% av Katrineholms Kommun och till 60% av näringslivet.

Senaste Inläggen

Registrera er för Vårt Nyhetsbrev

När du registrera dig för vårt nyhetsbrev…