Om oss

Katec är en konsultbaserad organisation som via behovsanpassad och skräddarsydd affärsutveckling hjälper entreprenörer att utveckla sina företag till skalbara, långsiktigt hållbara tillväxtbolag.

Navet i Katec är våra konsulter, handplockade och utvalda för att kunna matcha varje bolags specifika behov. Alla våra konsulter har entreprenörsbakgrund och driver egna bolag vilket gör oss både relevanta och uppdaterade.

Vi driver både egna koncept (Draknäste light och Advisory Board) och jobbar tillsammans med andra aktörer inom innovationssystemet i olika typer av samarbeten. Vi ägs till 40% av Katrineholms kommun och till 60% av näringslivet.

Vår Styrelse

Sarah Pehrsdotter

VD

Carl-Magnus Fransson

ORDFÖrANDE

Charlotte Göthberg

LEDAMOT

Magnus Runesson

LEDAMOT

Lars Gugig

LEDAMOT

Stefan Andersson

LEDAMOT

Jakob Jansson

LEDAMOT

Carl-Magnus Fransson

Företagsrådgivning

Carl-magnus är VD på KATEC och har 35 års erfarenhet i ledande ställning från Telecom-, försäkrings- och finansbranschen både nationellt och internationellt. ”Corona-pandemin berör oss alla. Effekterna går inte att komma undan. Det känns självklart för mig personligen och KATEC att hjälpa våra företag med råd i denna prövningens stund. Någon klokskap har jag förhoppningsvis samlat på mig under åren som kan vara till hjälp.”

Marie Gillstam

affärsutveckling

Marie har stor erfarenhet av att driva innovationsprojekt i nya och etablerade företag och kan med sitt stora nätverk och vana coacha personer från idé till affär och hjälpa dig att hitta nya affärsmöjligheter. ”Jag kan också hjälpa dig att nyttja digitala tekniker i din verksamhet och är också utbildad digital kommunikatör”

David Tenser

digitalisering

David har stor erfarenhet av att lansera digitala produkter och tjänster globalt och har jobbat strategiskt i ledarskapsroller i Silicon Valley i över tolv år. Fokusområdet är att genom ett starkt kundfokus skapa ökade affärsintäkter och nöjdare kunder. David har även specialistkompetens kring digital marknadsföring, digitalisering, Agila arbetsmetoder och att utveckla skalbara, globala affärsmodeller.

Thomas Lövgren

Ekonomirådgivning

Thomas Lövgren har jobbat nästan 20 år inom bank och finans i olika roller och är nu företagsrådgivare i Nyföretagarcentrum och företagsmäklare i eget företag. Thomas kan tillföra kompetens och hjälpa dig och ditt företag inom företagsrådgivning, rådgivning inom ekonomi och försäkring, affärsutveckling, sälj och ledarskap.

Frida Gullstrand

juridisk rådgivning

Frida är advokat och kan hjälpa dig med affärsjuridiska frågor för allt från små företag med ett fåtal anställda till noterade bolag. Av Frida kan du få rådgivning angående kommersiella avtal, köp/försäljning av företag, investeringsfrågor, omorganisationer, tvistelösning m.m. Frida har även specialistkompetens inom arbetsrätt och GDPR.

Bahjat Mourad

ekonomirådgivning

Bahjat driver LEBA Ekonomibyrå i Norrköping och Katrineholm som erbjuder tjänster inom redovisning, företagsutveckling och interimslösningar till små och medelstora ägarledda företag. “Vår drivkraft och passion är att hjälpa andra företag att utvecklas”.

Sarah Pehrsdotter

affärsutveckling

Sarah driver idag två bolag, det ena en tech startup och det andra ett konsultbolag och har tidigare drivit ett tillverkade retailbolag med global försäljning. Sarah är bra på att tänka kreativt och utanför boxen och kan hjälpa dig med att hitta nya vägar för affärsstrategier och intäktsmodeller med fokus på försäljning och marknadsföring, mot både B2B och B2C.

Ulf Gustavsson

ekonomirådgivning

Ulf har mångårig erfarenhet av företagsrådgivning inom bank och finans och har jobbat som ekonomi- och finanschef hos både mindre och medelstora bolag. Ulf har erfarenhet från företag i kris samt rekonstruktion av företag.

Anna Roos

affärsutveckling

Anna är affärsutvecklare och företagare sedan 10 år och har erfarenhet av att bygga och driva bolag från grunden. Anna är diplomerad coach & NLP Practitioner med specialitet inom kommunikations- och ledarskapscoaching samt coaching vid omställning.

Lars-Herman Larsson

allmän företagsrådgivning

Lars-Herman har erfarenheter och nätverk från många år i chefs- och andra ledande befattningar i offentlig förvaltning och affärsdrivande bolag. Han kan hjälpa dig och ditt företag med analyser, kontakter, förhandlingar etc.

Birgitta Hammar

affärsutveckling

Birgitta har en bakgrund på SKF som Marknads- och produktchef och har jobbat internationellt under många år. Birgitta kan hjälpa dig med affärsutveckling, marknads- och kommunikationsstrategier, produktstrategier och produktutveckling

Bodil Odre

ekonomirådgivning

Bodil är diplomerad redovisningsekonom med många års erfarenhet från små företag och enskilda firmor, där hon arbetat med löpande redovisning, bokslut, deklarationer, rekonstruktioner och konkurser.

Jenny Bergh

Coaching och ledarskap

Jenny har erfarenhet av att starta och driva bolag och verksamheter. Hon är Professionell Certifed Coach, (PCC) ICF, erfaren coach, utbildare och instruktör. Största fokus genom åren har ledarskap och de mellanmänskliga frågorna och utmaningarna såsom utveckling av ledarskap, ledningsgrupper, team och kommunikation samt konflikthantering.

Thorbjörn Johansson

AFFÄRSUTVECKLING

Torbjörn har över 20 års erfarenhet som marknadsförare i sociala medier. Förutom att han är en social media strateg så är han också en föreläsare och affärsutvecklare som brinner för att hjälpa entreprenörer att växa med sina idèer och företag.