Driver du en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att ta del av Vinnovas innovationscheckar på upp till 100 000 kronor!

Checkarna ger företag möjligheter att avgöra potentialen i en innovationsidé. Det kan till exempel handla om att undersöka och validera kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell och andra kommersiella osäkerheter.

Det kan även handla om affärsförnyelse avseende att till exempel testa nya material i befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan och därmed bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 eller att utveckla en cirkulär affärsmodell.

Katec är upphandlade nationellt via Coompanion som leverantör av dessa affärsutvecklingscheckar – läs mer hos Coompanion nedan hur du går till väga för att ansöka och få hjälp av Katec och våra specialister!

Coompanion