Företag

Katec fungerar som regionens gemensamma utvecklingsavdelning. Företagen kan nyttja Katec:s kompetens och ta del av vårt nätverk av specialister och finansiärer för att stärka sin innovationskraft, utveckla sig digitalt och söka investerare.

Kontakta oss för mer information om vilken nytta vi kan göra i ditt företag.

Carl-Magnus Fransson, carl-magnus@katec.se, mob 076 3146953

Marie Gillstam, marie@katec.se, mob 070 5955716

Sörmlands samlade erbjudande på Verksamt.se

Kontakter, kunskap och resurser

Boka en Utvecklingsdialog med ALMI

Utvecklingsdialog är lika värdefullt för en nystartad verksamhet som för etablerade företag som vill utvecklas och växa. Dialogen leds av en erfaren Almi-rådgivare och tillsammans identifierar ni vilka processer och delar av företaget som behöver förändras och utvecklas. Utvecklingsdialogen är kostnadsfri.

FRIS
För dig som vill utveckla ditt industriföretag har du möjlighet att få hjälp genom projektet FRIS (Framtidens industri i Sörmland). Genom FRIS får du samlad hjälp från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland, Östsvenska Handelskammaren och Mälardalen Industrial Technology Centre (MITC).

Robotdalen
Robotdalen är en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik. Vi fokuserar på nya innovationer för industriservice samt hälsa (vård och omsorg).

Mälardalens Högskola

Kompetens
Visste du att det finns flera grupper på Facebook för att söka nya medarbetare?
Här är exempel två större lokala grupper som man kan ansluta sig till på Facebook, både som arbetsgivare och som arbetssökande. Båda grupperna har mycket aktivitet:
”Jobb i Katrineholm” är en sluten grupp med 2500 medlemmar.
”Dolda jobb i Katrineholm” är en offentlig grupp på Facebook med 1169 medlemmar.

Kapital

Kolla in ALMI:s finansieringsguide här

Sök nya delägare och kapital genom Sörmlandsfonden
Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade sörmländska bolag med stora ambitioner. I navet finns även ett uppbyggt sörmländskt affärsängelnätverk med ett 30-tal investerare, som aktivt deltar i verksamheten. Sörmlandsfondens och affärsänglarnas kompetens, nätverk och kapital bidrar till goda förutsättningar för sörmländska tillväxtbolag.

Kontakta Katec/Innovationsnoden för att prata igenom dina planer inför mötet med Sörmlandsfonden.

Affärsutvecklingscheckar
Små företag kan söka affärsutvecklingscheckar. Det finns två inriktningar; internationalisering och digitalisering. Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Affärsutvecklingschecken riktas mot företag som:

  • vill växa
  • har 2-49 anställda
  • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner EUR)
  • har sin ekonomi i ordning

Energimyndigheten
Hos Energimyndigheten hittar du olika stöd och bidrag inom miljöområdet.
Ett exempel:
Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Fler finansieringsmöjligheter:
Vinnova
Tillväxtverket