KINVO – Vård och omsorg

Katec har tillsammans med Katrineholms Kommun och Nova Medtech utvecklat KINVO-Katrineholms Innovationsmodell för Vård & Omsorg.
Mer om KINVO >>
Modellen bygger på att ”bryggor” skapas mellan arbetsplatsen och omgivande innovationssystem, allt för att de enskilda medarbetaren ska kunna testa sina idéer och lösa problem i sin närmiljö.
Modellen inkluderar uppsättning riktlinjer och rutiner, att skapa en kreativ miljö på arbetsplatsen, utbildning av idécoacher på arbetsplatsen, handbok, processtöd samt innovationsledning.

Vill du sätta upp en innovationsmodell på din arbetsplats?
Kontakta oss på info@katec.se
Frågor och funderingar ställs till:
Marie Gillstam, mob 070 5955716.