Co-creation

Katec arrangerar kreativa workshops, Co-creation, där vi bjuder in berörda personer kring en identifierad tillväxtutmaning och genererar lösningsförslag som kan omsättas och ge samhälls- och affärsnytta och tillväxt.

Har du förslag på ämne/tillväxtutmaning? Kontakta oss för dialog.

E-post: info@katec.se