Uppslag till nya produkter och tjänster

Uppslag från workshop om Framtidens Vård och omsorg:

Nya typer av boenden:

 • ”All inclusive” med allehanda närliggande tjänster, i Sverige och utomland men med svensk personal och mat.
 • Behovsstyrda, individanpassade och intresseinriktade boendemiljöer tex för de sportintresserade, trädgårdsfantasterna etc.
 • Tillsyn på natten eller passiv övervakning.
 • Återvändare skapar boalag
 • Studentkorridor för äldre
 • Reseboende, boendet finns på olika platser i världen. En hybrid mellan vårdboende, hotell och lägenhet.

Sociala behov och aktiviteter

 • Matchmaking kring intresseområden, tex resesällskap, trädgård, etc
 • Mer Wii i äldreboenden
 • Friskis & Svettis gympapass via IPPI.
 • Virtuell Reality-utrustning som tar dina sinnen och minnen till valfri plats.
 • Kurser och studiecirklar (tex allsång, matlagning, etc) erbjuds virtuellt och i äldreboenden.

Förflyttning

 • ”Swischen” är en förflyttningsmodul som snabbt tar dig dit du behöver; till vård, anhöriga, hemtjänst, etc.
 • Portabel motor som ansluts till valfri utrustning, tex resväskan, matkassen, rollatorn, etc.
 • Viljestyrda rullstolar.

Äldres läkemedelsanvändning

 • Nya och bättre system för kontroll av användning behövs

Vårdbehov

 • Mer interaktiv tidsbokning och resttider
 • Flexiblare öppettider
 • Flexiblare möjlighet för anhöriga att boka växelvård

IT i hemmet

 • För att äldre ska kunna nyttja ny teknik i hemmet behövs mer support och tjänster som hjälper igång. En tjänst som kan erbjudas via Hjälpmedelscentralen eller som en ny RUT-tjänst?

 

Senaste inläggen

Om Katec Sörmland

Katec – där idéer blir affärer
Fler och mer innovativa företag i Västra Sörmland är vårt mål och uppdrag.
Vi är ett utvecklingsbolag som ägs till 40% av Katrineholms Kommun och till 60% av näringslivet.

Senaste Inläggen

Registrera er för Vårt Nyhetsbrev

När du registrera dig för vårt nyhetsbrev…