Ung/student

För dig är ung och/eller student:

Studentuppdrag och ex-jobb:

Vi välkomnar studenter till utvecklingsprojekt från företag och offentlig verksamhet i Katrineholm.
Vi ser gärna sökande från Katrineholm med omnejd.

Student i Katrineholm, ”Studentik”
Vi vill alltid ha kontakt med studenter som är från Katrineholm.
Du kan vara en resurs för lokala företag när de utvecklar nya projekt, vilket kan leda till anställning.
Vi är också intresserade av dina planer, har du affärsidéer som du vill utveckla?
Anmäl dig till vår kontaktdatabas på www.studentik.se.

Ung VD
Här är en beskrivning av vårt praktiska utbildningsprogram Ung VD.

Är du en Ung VD? Anmäl intresse att delta genom att skicka ditt CV till info@katec.se, programmet startar när vi har en grupp om ca 12 personer.

Att leda innovativa företag kräver speciell kompetens. Det kräver att du som ledare har förmåga att stimulera kreativitet och idéer hos din personal och omvärld, att identifiera potentiella innovationer bland idéerna och ha en process för dem att utvärderas och utvecklas till innovationer. Till sist, det som slutligen är målet och resultatet, ska du kunna kommunicera värdet och nyttan med företagets innovativa verksamhet och innovationer, till kunder, ägare och övriga intressenter och skapa tillväxt i företaget.
Vi tror att denna kompetens kommer att efterfrågas allt mer. Vi tror att Sverige behöver fler innovativa företag.
Detta är bakgrunden till vårt program Ung VD. Ung VD är ett praktiskt utbildningsprogram för unga innovativa och drivna människor med stora drömmar. Deltagarna lär sig praktiskt att leda och driva innovationsprojekt som baseras på idéer som inlämnats från lokala företag. I workshop-form varvar vi ”VD-kunskap” med kreativa diskussioner kring idéerna.
Resultatet av Ung VD är kompetensutvecklingen hos deltagarna som kan användas i egna projekt eller som anställd VD, matchning av kompetens med lokala företag och nya produkter, tjänster och bolag.