Sörmlandsfonden

Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade, sörmländska bolag med stora ambitioner

I navet finns ett affärsängelnätverk med ett 30-tal investerare som aktivt deltar i verksamheten och bidrar med kompetens, nätverk och kapital

Sörmlandsfonden ägs av Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank samt Länsförsäkringar Södermanland