Om Katec

OM KATEC SÖRMLAND

Katec är en nätverksorganisation utan anställd personal. Vi anlitar kvalitetssäkrade konsulter som sätts samman motsvarande uppdragens och kundernas behov.

Katec är ett utvecklingsbolag för regionen som ägs till 40% av Katrineholms Kommun och till 60% av näringslivet. Vi bidrar till tillväxt i regionen genom fler och mer innovativa företag. Innovativa företag är spännande och ger en attraktiv region

En resurs för företag

Bolaget är en resurs för människor, företag och samhälle som vill utveckla nya produkter, tjänster och företag. Utan förpliktelser kan du alltid bolla dina idéer med oss. Helt kostnadsfritt. Helt prestigelöst, och under tystnadsplikt.

Samarbeten i hela regionen

Vi strävar alltid efter att kunna tillgängliggöra relevant specialistkompetens och kunskap genom ett upparbetat nätverk. Vi samarbetar också med andra aktörer såsom Nyföretagarcentrum, ALMI Företagspartner Sörmland, Linköpings Universitet, Mälardalens Högskola, Sörmlands Sparbank, Sörmlandsfonden, Create Business Inkubator m.fl . Det innebär att du genom oss får du också tillgång till finansiering, affärsutveckling, etc.

Carl Magnus Fransson

Verkställande Direktör​

Telefonummer: 076 3146953
carl-magnus@katec.se

Marie Gillstam​

Projekt- och processledare

Mobil 070 5955716
marie@katec.se

Bodil Odre

Styrelse-
ordförande

Mobil 070 9782182
bodil@katec.se

Styrelsen

Ordförande

Bodil Odre

Oppinova uppfinnarförening

Ledamot

Stefan Toll

Näringslivschef Katrineholms kommun

Ledamot

Stefan Andersson

Sörmlands Sparbank

Ledamot

Birgitta Hammar

KTC (Katrineholm Technical college)

Ledamot

Thomas Karlsson

Sörmlandsfonden

Ledamot

Lars Gugig

Sörmlands Webbyrå AB

Verkställande Direktör / Ledamot

Carl-Magnus Fransson

Katrineholms Entreprenörcentrum