Katec organisation

Vi är en nätverksorganisation utan egen anställd personal. Vi använder kvalitetssäkrade konsulter som sätts samman motsvarande uppdragens och kundernas behov.

Ledning

Carl-Magnus Fransson, VD

Telefon: 076 3146953

E-mail: carl-magnus@katec.se

 

Marie Gillstam, projekt- och processledare, affärsutvecklare
Mobil 070 5955716
marie@katec.se

Bodil Odre, Ordförande
Mobil 070 9782182

bodil.odre@gmail.com

Styrelsen

Ordförande Bodil Odre, Oppinova uppfinnarförening

Stefan Toll, näringslivschef Katrineholms kommun

Lennart Larsson, Sörmlands Sparbank

Jack, Gustavsson, Cesium

Thomas Karlsson, Sörmlandsfonden

Carina Lloyd, suppleant, Katrineholms kommun