KATEC i Sörmland

KATEC i Sörmland

KATEC jobbar gärna i hela Sörmland. Här är några exempel på uppdrag:

SörmX 2020 – Katec genomför projektledning av förinkubationsprogrammet SörmX på uppdrag av Create Business Incubator

Draknäste Light – 6 st tillfällen planeras att genomföras i Sörmland under 2020. Ansökan görs i formulär på denna hemsida.

Nyköping – KATEC levererande projektledning för Hackathon som genomfördes 2018 i samarbete med Nyköpings kommun, Nyköpings IT-kluster och Studsvik tech park.

Strängnäs- KATEC arrangerar Hacknights och Draknäste Light i Strängnäs 2019 i samarbete med Strängnäs kommun.