Innovationsrådet - Katec Innovation

Om Innovationsrådet i Södermanland

Innovationsrådet i Sörmland erbjuder företagare i regionen ett digitalt mötesforum där du på ett enkelt och effektivt sätt kan få stöttning med dina företags utmaningar.  Målsättningen är att du efter mötet har fått med dig ett antal råd och matnyttiga tips på kontakter eller möjligheter som hjälper dig vidare i ditt företags fortsatta utveckling.

Hur fungerar det

I Sörmlands innovationsråd består av aktörer från hela regionens innovationsstödsystemet. Utifrån entreprenören och företagens behov kan andra aktörer bjudas in till mötet för att bidra med specifik kunskap.

En gång i månaden sammankallas Innovationsrådet och har då två tider för att stötta företag som sökt sig till oss. Varje företag får 30 minuter, under 10 minuter ska du pitcha ditt företag och utmaningen du sökt för. Därefter har rådet 20 minuter att ställa frågor och dela med sig av sina kontaktnät och råd till dig. Efter mötet kommer rådet att skicka deras återkoppling skriftligt till dig.

Vill du veta mer?

Kontakta Oskar eller Christian nedan eller besök: https://www.create.se/innovationsradet-i-sormland/