Innovationsnod KFV

Region Sörmland förändrar innovationsstödystemet i Sörmland 2020 – Innovationsnoder avslutas

Fram till och med 2019 har det sörmländska innovationsstödsystemet organiserats genom fyra innovationsnoder med uppgift att främja innovation och koordinera erbjudanden inom respektive område. Innovationdnoder kan ses som ”en dörr in” till innovation, eller en knutpunkt där kompetens, kunskap och kapital koordineras och förmedlas, allt enligt kundernas behov.

KATEC har genom uppdrag av Katrineholms kommun ansvarat för en av dessa noder, Innovationsnod KFV (Katrineholm, Flen och Vingåker).

Under 2020 kommer det Sörmländska innovationsstödsystemet att förändras. Ett dokument finns framtaget, ”Innovationstaktik för Sörmland” och arbetet med att utforma ett nytt innovationssystem pågår under 2020.

”Vi vill se en förflyttning mot ett mer specialiserat och utmaningsdrivet ekosystem med ökat samarbete både inom och utanför vår region.
Vi vill tillsammans arbeta mot ökad specialisering, att vi i större grad arbetar tillsammans utifrån respektive kompetenser, så inte alla behöver “göra allt”. Vi behöver även i större utsträckning utgå ifrån de utmaningar företagen och organisationerna har i vår region, samlas kring dem och tillsammans hitta lösningar där allas våra kompetenser kommer samman.”