Innovation och digitalisering i KFV

Innovations-NOD KFV gjorde under sommaren en enkät om dels behov av stöd kring utveckling av ej färdigbearbetade idéer hos näringslivet i regionen dels den digitala mognaden. 56 företag har svarat och av dessa har cirka 50 idéer som de inte utvecklat, 16 är intresserade av att delta i en utvecklingsprocess och 31 kanske kan tänka sig att delta. Rådgivning och kompetensutveckling vill 3 företag ha, stöd kring finansiering vill 8 ha, hjälp med externa utvecklingsresurser vill 6 ha och 10 har behov av kontakter och nätverk. Innovations-NOD KFV arbetar nu med hjälp av KATEC med att kontakta företagen för att precisera vilket stöd som respektive företag behöver och därefter erbjuda det. Enkätdelen om Digital mognad kommer resultera i aktiviteter för att höja kunskapen kring bl.a. sociala media, digital strategi m.m.

Senaste inläggen

Om Katec Sörmland

Katec – där idéer blir affärer
Fler och mer innovativa företag i Västra Sörmland är vårt mål och uppdrag.
Vi är ett utvecklingsbolag som ägs till 40% av Katrineholms Kommun och till 60% av näringslivet.

Senaste Inläggen

Registrera er för Vårt Nyhetsbrev

När du registrera dig för vårt nyhetsbrev…