Hackathon 2017

Den 30-31/10 samlar vi smarta och intresserade människor under 24 timmar, för att skapa nya nyttiga digitala tjänster.

Hackathon Kholmhack100 arrangeras av Katec/innovationsnoden i samarbete med övriga 3 noder i Sörmland inom ramen för projekt STRONG, och med sponsring från Sörmlands Sparbank och i form av kompetens från Wehunt AB, Byggvarulistan AB och HC Business Software AB.

Företag, organisationer och föreningar får inkomma med förslag till idéer som de kan få nytta av, maila till hack@katec.se.

Anmälan till Hackathon sker till hack@katec.se, på Facebook-event #kholmhack100 eller på http://www.kholmhack100.dinidekfv.se