Framtidens Vård och omsorg

Katec arrangerade en workshop under Konferensen ”Dina idéer – morgondagens vård och omsorg” som genomfördes i Katrineholm den 17 Maj i år. Workshopen engagerade de ca 100 deltagarna att tänka nytt och visionärt kring nya idéer.

Här är några inspirerande resultat från workshopen:

Nya typer av boenden:

”All inclusive” med allehanda närliggande tjänster.

Behovsstyrda, individanpassade och intresseinriktade boendemiljöer tex för de sportintresserade, trädgårdsfantasterna etc.

Tillsyn på natten eller passiv övervakning.

Återvändare skapar boalag

Studentkorridor för äldre

Reseboende, boendet finns på olika platser i världen. En hybrid mellan vårdboende, hotell och lägenhet.

Sociala behov och aktiviteter

Matchmaking kring intresseområden, tex resesällskap, trädgård, etc

Mer Wii i äldreboenden

Friskis & Svettis gympapass via IPPI.

Virtuell Reality-utrustning som tar dina sinnen och minnen till valfri plats.

Kurser och studiecirklar (tex allsång, matlagning, etc) erbjuds virtuellt och i äldreboenden.

Förflyttning

”Swischen” är en förflyttningsmodul som snabbt tar dig dit du behöver; till vård, anhöriga, hemtjänst, etc.

Portabel motor som ansluts till valfri utrustning, tex resväskan, matkassen, rollatorn, etc.

Viljestyrda rullstolar.

Äldres läkemedelsanvändning

Nya och bättre system för kontroll av användning behövs

Vårdbehov

Mer interaktiv tidsbokning och resttider

Flexiblare öppettider

Flexiblare möjlighet för anhöriga att boka växelvård

IT i hemmet

För att äldre ska kunna nyttja ny teknik i hemmet behövs mer support och tjänster som hjälper igång. En tjänst som kan erbjudas via Hjälpmedelscentralen eller som en ny RUT-tjänst?

 

 

 

Senaste inläggen

Om Katec Sörmland

Katec – där idéer blir affärer
Fler och mer innovativa företag i Västra Sörmland är vårt mål och uppdrag.
Vi är ett utvecklingsbolag som ägs till 40% av Katrineholms Kommun och till 60% av näringslivet.

Senaste Inläggen

Registrera er för Vårt Nyhetsbrev

När du registrera dig för vårt nyhetsbrev…