Corona-för företag

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande Corona/covid-19 har Region Sörmland sammanfattat nedan var man kan hitta aktuell information, som företag kan behöva i dessa svåra tider. 
Du hittar även aktuell information på www.verksamt.se/sormland och på Region Sörmlands hemsida, som de kommer att uppdatera löpande.

Katec har uppdrag att ge kostnadsfri rådgivning till företag som drabbats av Corona. Boka våra specialistrådgivare som har kompetenser inom ekonomi, juridik, affärsutveckling mm.


Här hittar du samlad info till företag med anledning av covid-19

Katrineholms kommun
Åtgärder till företag & föreningar i Katrineholms kommun
https://www.katrineholm.se/kommun–demokrati/kris–sakerhet/corona-virus.html#0

Verksamt.se
Samlad information från myndigheter, kring det som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med sjukdomen covid-19. Här finns även information på engelska. 

ALMI
ps://www.almi.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

På grund av rådande situation ger Almi dig möjlighet att ansöka om uppskov på dina lån. Almi ger en fast uppskovsperiod om 6 månader på amortering av Almi lån som följd av COVID-19. Du loggar in i e-tjänsten med mobilt BankID och väljer sedan de lån du önskar få uppskov på. 
Till e-tjänsten 

htt

Regeringen
Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du här. 

Anstånd med att betala skatt
Om du som privatperson eller företag drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset, kan du ansöka om att få anstånd med att betala skatt.

Korttidspermittering
Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. 

Sjuklönekostnader
Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. 

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är företagets bank som sedan förmedlar pengarna vidare till företagen. 
Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Företagarna

På deras sida www.foretagarna.se   hittar du löpande uppdateringar kring Corona/covid-19.