Katec är ett utvecklingsbolag för regionen som ägs till 40% av Katrineholms Kommun och till 60% av näringslivet.
Vi bidrar till tillväxt i regionen genom fler och mer innovativa företag. Innovativa företag är spännande och ger en attraktiv region.

Bolaget är en resurs för människor, företag och samhälle som vill utveckla nya produkter, tjänster och företag.
Utan förpliktelser kan du alltid bolla dina idéer med oss. Helt kostnadsfritt.
Helt prestigelöst, och under tystnadsplikt.

Vi strävar alltid efter att kunna tillgängliggöra relevant specialistkompetens och kunskap genom ett upparbetat nätverk. Vi  samarbetar också med andra aktörer  såsom Nyföretagarcentrum, ALMI Företagspartner Sörmland, Linköpings Universitet, Mälardalens Högskola, Sörmlands Sparbank, Sörmlandsfonden, Create Business Inkubator m.fl  . Det innebär att du genom oss får du också tillgång till finansiering, affärsutveckling, etc.

Ledning

Carl-Magnus Fransson, VD

Telefon: 076 314 6953

E-mail: carl-magnus@katec.se


Marie Gillstam, projekt- och processledare, affärsutvecklare
Mobil 070 5955716
marie@katec.se

Fredrik Claesson, Ordförande
Mobil 073 0828488
fredrik@katec.se

Styrelsen
Fredrik Claesson, ordförande
Lars Hågbrandt, Katrineholms Kommun
Ulrica Westerberg, Katrineholms Kommun
Lennart Larsson, Sörmlands Sparbank
Jack Gustavsson, Cesium
Anders Danielson, Presto
Bodil Odre, Oppinova Uppfinnareförening
Magnus Uvnäs, Oppinova Uppfinnareförening

Kontakta oss
Katec, Katrineholms Entreprenörcentrum AB
Näringslivscentrum, Trädgårdsgatan 1
641 33 Katrineholm
info@katec.se