Kapital för tillväxt

Katec förbereder bolag till Sörmlandsfonden

Bolag som söker finansiering för sin tillväxt i form av nya delägare med kapital och kompetens kan söka sig till Sörmlandsfonden.

Katec har uppdrag att förbereda bolagen inför ”Sörmlandsnästet”, som arrangeras kvartalsvis. Fonden och dess affärsänglar förväntar sig att du presenterar ditt bolag och dina tillväxtplaner på ett professionellt sätt och har koll på dina siffror. De vill också att du har tänkt igenom vad du önskar från fonden och änglarna, både i form av kapital, kompetens och erfarenhet.

Katec hjälper dig, boka ett möte med oss, kostnadsfritt och konfidentiellt.

Sörmlandsfonden AB bildades 2012 av Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland för hjälpa till att utveckla sörmländska företag genom att tillföra kontakter, kompetens och vissa fall kapital.

Sörmlandsfonden samarbetar med ett antal lokala affärsänglar som är villiga att satsa såväl tid som egna pengar. Vi ordnar möten där entreprenörer får träffa affärsänglarna för att presentera sina företag. Ifall tycke uppstår bildas en arbetsgrupp som följer företaget och – i de fall det kan vara lämpligt – arbetar fram ett investeringsunderlag. För många företag kan det dock vara bättre att inte ta in externa ägare och vi försöker då hjälpa dem genom att koppla ihop dem med personer som kan bidra med kompetens, t ex i form av styrelsearbete.