Har du ett företag som växer eller vill växa?

Välkommen till finansieringsseminarium den 21 Nov kl.17.30, på Trädgårdsgatan 1 (ingång baksidan mot järnvägen).

Anmälan till mia@katec.se.

Finansiärer på plats är banker, ALMI Företagspartner och Sörmlandsfonden.

Hör om hur Wehunt växt och utvecklats med finansiering från ägare, bank och Sörmlandsfonden. VD Theodor Storm delar med sig tips om hur de arbetar med Agila metoder.