Katec fungerar som regionens etablerade företags gemensamma utvecklingsavdelning. Företagen kan nyttja Katec:s kompetens och ta del av vårt nätverk av specialister och finansiärer för att stärka sin innovationskraft.

Kontakta oss för mer information om vilken nytta vi kan göra i ditt företag.

Några exempel på vad vi gjort:

Matchat med forskare MDH

 

 

 

 

Kopplat ihop med studenter.

 

 

 

 

Anordnar mötesplatser och event.

 

 

 

 

Agerar affärsutvecklare och processledare

Stimulerar kreativitet på arbetsplatsen.

Finansieringsrådgivning.

Etc etc.