Category Archives: Innovationer

Nordluft Automation söker skogsägare för test

Nordluft Automation AB – söker skogsägare och investerare i Sörmland Nordluft har startats av ett team av ingenjörer från Stockholm med Elof Winroth i spetsen. De utvecklar ett miljövänligt system med drönare som ska användas för askåterföring och gödsling av skog. Test planeras att ske under våren 2019 och bolaget söker nu skogsägare i Sörmland som vill vara […]

Read More

Just100

Just100 ”Just100” är en satsning inom Innovationsnod KFV för att locka nya bolag från Stockholm till oss. Vi riktar oss till ”startups”, dvs nya eller blivande bolag med innovativa affärsidéer och som är i testfas. ”Det är i den här i fasen de är som mest flyttbara. De söker då rätt kontakter och resurser för att kunna testa […]

Read More

Innovation och digitalisering i KFV

Innovations-NOD KFV gjorde under sommaren en enkät om dels behov av stöd kring utveckling av ej färdigbearbetade idéer hos näringslivet i regionen dels den digitala mognaden. 56 företag har svarat och av dessa har cirka 50 idéer som de inte utvecklat, 16 är intresserade av att delta i en utvecklingsprocess och 31 kanske kan tänka […]

Read More

Vi gör dig redo, för start, utveckling, etablering och expansion av din nya produkt, tjänst och bolag.