Senior-resurser

Katec arbetar med flera duktiga seniorer som resurs för innovatörer. Här finns konstruktörer, patentexperter, material- och produktionstekniker, m.fl. Mångårig erfarenhet som möter nya idéer. Från vänster Sture Östling, f.d. utvecklingschef SKF, Ola Karlsson och Ingmar Björk f.d konstruktörer från Nammo Vingåkersverken.

Katec:s team

Här är de tre duktiga leverantörerna som tillsammans med ledningen i Katec arbetar med innovations-, företag- och affärsutveckling. Från vänster: Anne Hoffstedt, Anette Rogers och Markku Kanala.  

Uppslag till nya produkter och tjänster

Uppslag från workshop om Framtidens Vård och omsorg: Nya typer av boenden: ”All inclusive” med allehanda närliggande tjänster, i Sverige och utomland men med svensk personal och mat. Behovsstyrda, individanpassade och intresseinriktade boendemiljöer tex för de sportintresserade, trädgårdsfantasterna etc. Tillsyn på natten eller passiv övervakning. Återvändare skapar boalag Studentkorridor för äldre Reseboende, boendet finns på