Specialistpoolen – gör nytta för både nya företag och etablerade företag

Vi har sett behovet av att snabbt hitta rätt specialistkompetens, både för de nya företagen vi möter och hos redan etablerade företag. Eftersom vi har ett upparbetat och kvalitetssäkrat nätverk av specialister runt omkring  oss är det enkelt och effektivt att nyttja det och möta kundernas behov. Nu kommer kunderna hitta ett bredare spektrum av

Hacknights – för företagens långsiktiga kompetensförsörjning

Katec/Innovationsnoden verkar för ökad innovation och tillväxt i KFV-regionen. En stor tillväxtutmaning är kompetensförsörjning i måna branscher, och inte minst den digitala branschen. Därför arrangerar vi Hacknights – en möjlighet för unga och vuxna att lära sig mer programmering och digitala trix. Varje Hacknight innehåller något lärande och inspirerarande och handledare under Hacknights är proffsen