Katrineholms Innovationsmodell för vården

Vi har tillsammans med Nova Medtech utvecklat en modell för utveckling av idéer från personal i Vård och omsorg.

Modellens viktigaste ingredienser är system- och brobyggande mellan personal, ansvarig förvaltning och Innovationsaktörer, rekrytering av nyckelpersoner såsom ledare, innovationsrådgivare och idécoacher.

Se oss i Östnytt under vecka 45!